szlovák nemzeti tanács

A nagyhatalmak a páduai fegyverszüneti megállapodásban nem ismerték el önálló államként Magyarországot, s ez a helyzet fennmaradt a békeszerződés megkötéséig. Az 1918. október 31-étől 1919. január 18-áig működő Károlyi-kormány, majd 1919. január 18-ától március 20-ig a Berinkey Dénes vezette kormány és Károlyi Mihály a népköztársaság elnöke a háború utáni rendezést alapvetően a békekonferencia döntésétől remélte, a maguk lehetőségei szerint igyekeztek megakadályozni az ország felbomlását. Az átmeneti belső rendezés eszközeivel megpróbálták befolyásolni az antant hatalmak és az Egyesült Államok magatartását az 1919. január 18-án megnyitott békekonferencián, amelyre Magyarország képviselői a többi vesztes állammal azonos módon nem kaptak meghívást. 

Bővebben...  
Powered by Tags for Joomla

Keresés a tudástárban

selye