reformkommunisták

A totális hatalomgyakorlás és ellenőrzés valamennyi lehetséges eszközével rendelkező állampárt vezetői a népi demokrácia feladatait Csehszlovákiában 1960-ban teljesítve látták, és ezért meghirdették a kommunizmus építésének útján a szocialista szakasz kezdetét. Az ország neve Csehszlovák Szocialista Köztársasággá változott, amihez új alkotmány is illett. Ennek a kisebbség szempontjából egyetlen fontos hozadéka az volt, hogy a kisebbségek egyenjogúsága deklaratíve bekerült a csehszlovák alaptörvénybe.
A Jozef Lenárt vezette új szlovák kommunista vezető garnitúra ráérzett annak szükségességére, hogy előbb-utóbb pótolni kell az állampárt hiányzó nemzeti dimenzióját. Ez a felismerés igen rövid időn belül a kisebbségekkel szembeni politikában is megjelent, mégpedig a "nemzetiségi nyelvpolitika" fontosságának hangsúlyozása révén. Az egész korszak ideológiai kulcsfogalmára, a proletár internacionalizmusra hivatkozva hangzottak el az 1960-as évek elejétől egyre nyomatékosabban a magyar rendezvények hivatalos szlovák szónokainak figyelmeztetései: tessék szlovákul tanulni, mert a többségi nyelv ismerete nélkül nincs reális nemzetiségi egyenjogúság, nincs igazi proletár internacionalizmus, nincs testvériség. A kommunista ideológusok addig keresték azt, ami a népeket összeköti, amíg ráakadtak arra, ami őket a legnyilvánvalóbban elválasztja, a nyelvi különbségre, az anyanyelvhez való makacs és igaz kommunisták számára mindig is érthetetlen ragaszkodásra.
A Husák-Novomesky-Clementis-féle csoport 1963. évi magyar szempontból fölöttébb felemás politikai rehabilitációja után a szlovák közéletben a cseh-szlovák viszony mellett törvényszerűen a szlovák-magyar viszony újragondolásának szükségessége is felmerült. Egyáltalán nem volt tehát véletlen, hogy éppen a nemzeti kérdés, természetesen elsősorban a szlovákkérdés vált a dogmatikus Novotny-féle csehszlovák pártvezetést ostromló reformkommunisták trójai lovává. A csehszlovák államalapítás ötvenedik évfordulójára készülő országban mind a csehek, mind pedig a szlovákok amúgyis fokozott érzékenységgel reagáltak a két többségi nemzet viszonyát egyre nyíltabban feszegető publicisztikai írásokra, politikai nyilatkozatokra. A CSKP KB 1967 novemberi ülésén elfogadott határozat megpróbált ugyan elébe menni a várakozásoknak és nagyszabású nemzetiségpolitikai engedményeket, reformokat helyezett kilátásba, de a Novotny-vezetés ezzel a megkésett próbálkozással inkább csak olajat öntött a tűzre.

 
Powered by Tags for Joomla

Keresés a tudástárban

selye