nacionalizmus

Az újabb szlovák gazdaságtörténeti kutatások Szlovákia államfordulat utáni gazdasági problémáinak gyökerét a Monarchia egységes gazdaságának és munkaerőpiacának szétesésében, munkamegosztási rendszerének felbomlásában jelölik meg. A gazdasági dezintegráció következményei közé a térség piacainak és az ipari térnek az átrendeződését, a vámhatárokat, a nyersanyag- és félkészárukat előállító központok áthelyeződését, a közlekedési hálózat és a pénzügyi központok átértékelődését és a hadigazdálkodásról való átállás sokszor fájdalmas szociális feszültségeit sorolják. A felső-magyarországi régió és a magyarlakta területek gazdasági betagolódásának folyamata az erőteljes cseh, ill. a gyengébb szlovák gazdasági nacionalizmus térnyerésében valósult meg. 

Bővebben...  
Powered by Tags for Joomla

Keresés a tudástárban

selye