milan hodža

1938 tavaszán Mila Hodža miniszterelnök bejelentett, hogy a csehszlovák kormányzat a kisebbségek helyzetét egy ún. nemzetiségi statútum megalkotásával kívánja rendezni. A statútumot elsősorban a szudétanémetek helyzetének rendezésének – s egyben az egyre erőteljesebb külföldi kritika elhallgattatásának – szándéka motiválta, de Hodža a németekkel azonos elbánást ígért e többi nemzetiségnek, így a magyaroknak is.

Bővebben...  

Az 1935-36-os évek fordulópontot jelentenek az első csehszlovák köztársaság életében. Az egyre fenyegetőbbé váló német terjeszkedés következtében a korábban a közép-európai térség legstabilabb államának számító és magát regionális középhatalomként prezentáló Csehszlovák Köztársaság a náci terjeszkedés által közvetlenül veszélyeztetett állammá vált. Ezzel párhuzamosan a csehszlovák belpolitikában is fontos változások történtek, amelyek sarokpontját a Hitlerrel szorosan együttműködő Szudétanémet Párt 1935-ös választási győzelme jelentette.

Bővebben...  

Az 1937-es év talán legnagyobb dél-szlovákiai kulturális eseménye a komáromi Jókai-szobor alapkőletétele majd felavatása volt. Noha a Jókai Egyesület eredetileg már az 1910-es években szobrot kívánt állítani Jókainak, s össze is gyűjtötte rá a szükséges anyagiakat, az első világháború kitörése majd a történelmi Magyarország szétesése ezeket a terveket hosszú évekre irreálissá tették. 1936-ban azonban a Jókai Egyesület ismét gyűjtést hirdetett, s mivel a hatóságok is engedélyt adtak a szoborállításhoz, 1937. június 20-én sor kerülhetett a szobor alapkőletételére. Az alapkőletétel szenzációja az volt, hogy azon részt vett és magyar nyelvű beszédet mondott a Milan Hodža kormányfő is. S bár beszédétől sokan a magyar kisebbség felé tett engedmények bejelentését várták, ám a kormányfő inkább csak általánosságokat mondott a nemzetiségi kérdés igazságos rendezésértől, az, hogy magyarul szólalt fel kedvező visszhangra talált a szlovákiai magyarok között. A közadakozásból elkészült és Berecz Gyula helyi szobrászművész által megformázott szobor leleplezésére 1937. november 28-án került sor hatalmas tömeg előtt. 

Bővebben...  
Powered by Tags for Joomla

Keresés a tudástárban

selye