impériumváltás

 

Az 1918. októberében-novemberében a felvidéki magyarság számára is nyilvánvalóvá váló háborús összeomlás és azt követő lázas, kaotikus forradalmi napokat hamarosan felváltották a kijózanodás, az aggodalom és a félelem érzései. A novemberi rövid ideig tartó lokális konfliktusok után, a prágai központi csehszlovák kormányzat igyekezett minél gyorsaban úrrá lenni a Csehszlovákiának ígért felső-magyarországi területeken. Ennek érdekében a belgrádi fegyverszüneti egyezményt érvénytelenítő demarkációs vonalakon belül a csehszlovák hadsereg gyors hadműveletei 1919 január végéig gyakorlatilag az egész mai országterületet elfoglalták.

Bővebben...  

A csehszlovákiai magyar kisebbség kialakulásának közvetlen előzménye a Magyar Királyságnak mint a magyar nemzet és a vele együtt élő horvátok, románok, szlovákok, németek, szerbek, rutének és sok más kisebb lélekszámú népcsoport közös hazájának az 1918 októbere és 1919 januárja között lezajlott felbomlása volt.
Az első világháború záró szakaszában, 1918 őszén a központi hatalmak katonailag az olasz és a balkáni fronton egyre kilátástalanabb helyzetbe kerültek. Tisza István magyar miniszterelnök 1918. október 17-én a magyar országgyűlésben bejelentette, hogy a háborút a központi hatalmak, s köztük a Habsburg-monarchia, s annak részeként a Magyar Királyság is elveszítette, s ezért „keresnünk kell a békét oly feltételek mellett, amelyeket ilyen viszonyok között ellenségeink elfogadnak.”

Bővebben...  
Powered by Tags for Joomla

Keresés a tudástárban

selye