hontalanság

A két háború közötti magyarság 20 éven keresztül húzódó sérelmei közé tartozott a rendezetlen állampolgárságúak helyzete. A sérelem abból adódott, hogy noha Csehszlovákia a Saint-Germainben aláírt nemzetközi kisebbségvédelmi szerződésben vállalta, hogy minden gond nélkül megadja az állampolgárságot azoknak, akik a békeszerződés életbelépésének idején Csehszlovákia területén laknak – ez nem történt meg. E helyett az 1920. április 9-én elfogadott ún. illetőségi törvény szerint csak azok váltak automatikusan csehszlovák állampolgárokká, akik a Csehszlovákia területén 1910. január 1-ig községi illetőséget szereztek. A gondot az okozta, hogy a prágai legfelsőbb bíróság 1923-as végzése szerint Csehszlovákia nem ismerte el a községi illetőség automatikus megszerzésének jogát, noha az a Trianon előtt Magyarországon bevett gyakorlat volt. Ennélfogva pedig tízezrek maradtak Csehszlovákiában községi illetőség így csehszlovák állampolgárság nélkül. 

Bővebben...  
Powered by Tags for Joomla

Keresés a tudástárban

selye