gazdasági válság

A világgazdasági válság hatásai, így többek között a nemzetközi hitelkapcsolatok felbomlása, a termelés és a befektetések visszaesése, valamint a növekvő szociális ellentétek Csehszlovákiában is megmutatkoztak. Az egyes ipari ágazatok és a mezőgazdaság válsága visszavetette a termelékenységet, a fogyasztást és a befektetői kedvet. Katasztrofális helyzetbe került a hagyományos kiviteli kereskedelem, a munkanélküliség a népesség egyharmadát-egynegyedét sújtotta. Az okok közé a külföldi piacoktól való egyoldalú függés, a versenyképtelen ipari szerkezet, a beszűkült hazai piac, az autarkia és a konkurenciaképesség alacsony foka sorolható.

Bővebben...  

A szlovákiai magyarlakta régiókban a mezőgazdasági válság politikai, szociális és lélektani hatásai szintén kitapinthatók voltak, nevezetesen a kistermelők elszegényedését, a földművesréteg fizetésképtelenségét, a politikai radikalizációt, a kommunisták támogatottságának növekedését emelhetjük ki. Az agrárválság gazdasági és szociális következményei hátrányosan érintették a magyar földművelő társadalmat.

Bővebben...  
Powered by Tags for Joomla

Keresés a tudástárban

selye