esti újság

A már korábban is elégtelennek tartott intézményi keretek a Szlovák Köztársaságban tovább szűkültek. A Nyitramegyei Szemle, a Nyitravármegye, a Szepességi Híradó és az (eperjesi) Új Világ című hetilapok az első években még megjelenhettek, később egy-két hitbuzgalmi lapon és kétnyelvű szakmai közlönyön kívül jóformán csak két pozsonyi napilap maradt meg. Az Új Hírek, a Magyar Párt néplapja, és egy délelőtti bulvárlap, az Esti Újság, amelyet a párt ekkor vett meg, és Somos Elemér, az új főszerkesztő alakította át többszólamú, kulturális közleményekben gazdag reggeli lappá. A munkatársak kiutasításán, a terjedelmi korlátozásokon, a cenzúrán kívül a pozsonyi magyar sajtónak a tömegszenvedélyekkel is számolnia kellett: 1939-ben, a bécsi döntés évfordulóján a fölheccelt tömeg földúlta az Esti Újság szerkesztőségét, 1941 végén pedig, a szerkesztőség majd' minden tagjának letartóztatása után a lapot betiltották. Szalatnai Rezső szerint az Új Híreket – miután főszerkesztője, Floch István belehalt több hónapos bebörtönöztetése idején elhatalmasodott betegségébe – új szerkesztői náci lappá kívánták alakítani, ezért Esterházy maga szüntette be. A betiltások részben a viszonossági elvben lelik magyarázatukat: a magyarországi szlovákoknak egyetlen, Érsekújvárban megjelenő hetilapjuk volt (Slovenská jednota). Amikor Esterházy kijárta egy ottani szlovák napilap engedélyezését, illetve a Slovenská jednota napilappá való átalakítását, Pozsonyban is lehetővé vált egy tetszőleges terjedelmű napilap (Magyar Hírlap) és egy hetilap (Magyar Néplap) megjelentetése. A Magyar Hírlapban Somos keze alatt az Esti Újsághoz hasonlóan nagy teret kapott a kultúra, főképp Szalatnai Rezső és Peéry Rezső művelődéstörténeti esszéiben és publicisztikájában. A lapok, bár az állam által erőltetett teminológiát is használták, nyíltan a kisközösség értékeit védő humanista, konzervatív liberális eszméket hangoztattak, a történelmi együttélés és a hiteles kereszténység példáit elevenítették föl, a hivatalos közlemények számára pedig semleges, sőt kétkedő nyelvezetet dolgoztak ki. A Magyar Párton belüli németbarát ellenzék a magyarországi nyilas hatalomátvételt követően kísérletet tett egy a háború folytatására buzdító napilap létrehozására. 1944 őszén, amikor Esterházy utasítást adott a Magyar Hírlap beszüntetésére, annak felszerelését, eszközeit a Waffen SS egyik különítménye lefoglalta, ennek révén jött létre német támogatással a Magyar Szó című, rövid életű náci lap Brogyányi Kálmán szerkesztésében. Ennek azonban – szemben Somos lapjaival – nem volt sem tekintélye, sem közönsége.

 
Powered by Tags for Joomla

Keresés a tudástárban

selye