csallóköz

A dél-szlovákiai magyarságra és szülőföldjére azonban egy tragikus esemény, az 1965. évi csallóközi árvíz hívta fel az ország figyelmét. Előbb 1965. június 15-én Pat község fölött, majd két nappal később, június 17-én a délelőtti órákban Csicsónál a közel három hónapja megáradt Duna átszakította a gátat és egy-két nap alatt 1200 négyzetkilométernyi területet árasztott el a komáromi, szerdahelyi, érsekújvári járások területén. Összesen 37 községet kellett kiüríteni, az árvíz miatt települések tucatjait heteken keresztül nem lehetett megközelíteni. Komáromba például napokon át csak Magyarország felől lehetett bejutni, a várost ugyanis egy-másfél méteres áradat vette körbe a Duna bal partján. Házak százai dőltek össze, rengeteg kár keletkezett az árvíz sújtotta falvakban, üzemekben.
Amikor július közepe felé, közel egyhónapos küzdelem után, levonult az árvíz, az egész ország megmozdult a csallóköziek segítségére. A magyarok lakta vidék gondjairól az újságokon, rádión keresztül ekkor értesült az egész ország, sok ezer cseh és szlovák önkéntes először szembesült azzal, hogy az országnak akadnak olyan területei, ahol szinte kizárólag magyarok élnek. Az újjáépítésben nyújtott segítség a szemtanúk és a források szerint nagy mértékben segített lerombolni a mindkét oldalon meglévő előítéleteket.
A hatalmas építkezések során újjáépült és fejlődésnek indult az árvíz alatt nagy károkat szenvedett Gúta, szomszédságában a Vág-Duna partján pedig felépült a csehszlovák ifjúsági táborok segítségével Ifjúságfalva.
Ezzel együtt a dél-szlovákiai régió etnikai, nyelvi különbözősége, a magyar identitás ereje a szlovákiai magyar közösséggel közvetlen kapcsolatba kerülő többségi népesség körében gyakran ambivalens reakciókat is kiváltott. Ekkortól kezdve hangoztatják cseh és szlovák nacionalista körökben a dél-szlovákiai magyarok szlovák nyelvvel szembeni ellenállását, a szlovák nyelv intenzívebb oktatásának szükségességét.
Az árvíz felgyorsította a régóta tervezett közös csehszlovák-magyar dunai vízlépcső terveinek előkészítését, de a szerződés aláírására az 1968-1969. évi csehszlovákiai válság miatt csak 1971-ben került sor.

 

A prágai kormány 1919. január 2-án a békekonferencián képviselni kívánt csehszlovák területi követelések négy módozatát vizsgálta meg. A minimális változat – a békekonferencia döntései ezt szentesítették – a 8 milliónyi cseh és szlovák mellett 5,6 milliónyi német, magyar, lengyel és rutén népességgel számolt. Ez az első változat a Csallóköz egy részét Magyarországnál hagyta volna, mégis 1,2 milliónyi a magyar népességre tartott igényt az új állam számára. A második forgatókönyv Esztergommal együtt a pilisi szlovák enklávét, a harmadik verzió a Váctól Salgótarjánig terjedő sávot, a negyedik pedig a még délebbre fekvő – Gyöngyöstől Miskolcig terjedő magyar többségű területet, illetve az úgynevezett csehszlovák-jugoszláv korridort vonta volna csehszlovák fennhatóság alá, összességében 1,4 – 1,8 milliónyi magyar anyanyelvű népességgel. 

Bővebben...  

A müncheni egyezmény eredménye és a készülő csehszlovák-magyar tárgyalások híre a dél-szlovákiai magyar területek közeli visszacsatolásának a reményét ébresztette a szlovákiai magyarok többségében. A komáromi tárgyalásokat megelőző napokban a Csallóközben is felgyorsultak az események. Október 3-án Somorja lakossága magyar zászlókat rakott ki a lakóházakra és a templomok épületére, majd kokárdát kitűzve a járási hivatal előtti térre vonult. Ennek híre a közeli falvakba is eljutott, ahonnan szintén Somorjára indultak az emberek, s ott többek között az elkobzott rádiókészülékeket követelte vissza, majd a himnuszt énekelte, Magyarországot és Horthy Miklóst éltette.

Bővebben...  
Powered by Tags for Joomla

Keresés a tudástárban

selye