bartha hodža vonal

Károlyi Mihály október 30-án táviratban üdvözölte a Szlovák Nemzeti Tanácsot, elismerve minden nemzet önrendelkezési jogát, de hangsúlyozva, hogy azt a meggyőződését, hogy „a tót és a magyar nép egymásra van utalva, és hogy békés megegyezésben és testvéri együttműködésben kell keresnünk szebb jövőnket és a jobb életnek a feltételeit és biztosítékait”. A Károlyi-kormány a ruténekhez hasonlóan megpróbált olyan magyar-szlovák megállapodást kidolgozni, amely a békekonferencia döntéséig a magyar állam keretei között messzemenő autonómiát biztosított volna az etnikai elv alapján kijelölt „Tót Impérium”, azaz Szlovákia területén. A kormány nemzetiségi politikája a magyar közvéleményt kezdettől fogva megosztotta. Jóllehet 1918 novemberében még Teleki Pál, Bethlen István is támogatta Jászi román, szlovák tárgyalási kezdeményezéseit, feltétlen támogatást csak a szociáldemokrata munkásság, illetve a liberális értelmiség részéről kapott.

Bővebben...  
Powered by Tags for Joomla

Keresés a tudástárban

selye