autoritatív demokrácia

A Hitler és a nemzetiszocializmus hatalomra jutása nemcsak a szudétanémet mozgalmakat radikalizálta, de a cseh és szlovák társadalomban teret kezdtek hódítani a fasiszta eszmék, aminek jeleként 1934 elején a 10 legjelentősebb csehszlovák fasiszta szervezet egységes fasiszta Nemzeti Frontot hozott létre. Noha a legjelentősebb cseh fasiszta mozgalom, Gajda fasiszta pártja Pozsonyi székhellyel magyar szakosztályát is megalakította, a szlovákiai magyar társadalom azonban immúnis maradt a náci eszmék terjedésével szemben, s a magyar pártok vezetői egységesen utasították el a tekintélyuralmi eszméknek való behódolást. A nemzetközi események hatására és a magyar pártokon belül bekövetkezett személyi változásokkal összhangban felerősödött viszont a két magyar párt ellenzéki tevékenysége. Az Országos Keresztényszocialista Párt a Hlinka-párttal együtt egy egységes katolikus és autonómista blokk kialakítását szorgalmazta – sikertelenül, a Magyar Nemzeti Párt pedig egyre erőteljesebb nemzeti retorikával lépett a választók elé, s a korábbinál hangsúlyosabb szólt a magyar kisebbség önrendelkezési jogáról és a békés határrevízió lehetőségéről. 

Bővebben...  
Powered by Tags for Joomla

Keresés a tudástárban

selye