étkezés

A dél-szlovákiai magyra falvak sajátos rétegét alkotta a termőfölddel nem rendelkező, vagy csupán a megélhetést sem biztosító törpebirtokot (1-2 holdat) bíró falusi szegénység. Ők a nagybirtokok cselédjeként, a falusi gazdák napszámosaiként vagy egyéb alkalmi munkából tudták fenntartani magukat. Éves jövedelmeik rendkívül alacsonyak, a megélhetést csak alig biztosítóak voltak. Az uradalmi béresek helyzete viszonylag jó volt, hiszen nekik egész évre biztosítva volt a megélhetésük. Igaz ezért virradattól sötétedésig dolgoztak, nyáridőben vasárnap is. Éves fizetésüket részben pénzben (300-500 korona) részben természetben kapták meg: búza, rozs, sajt, vaj, tüzelőfa s 1 hold föld művelésre. 

Bővebben...  
Powered by Tags for Joomla

Keresés a tudástárban

selye