északi hadjárat

Vix alezredes, a budapesti antant misszió vezetője 1919. március 20-án nyújtotta át Károlyi Mihály köztársasági elnöknek azt a jegyzéket, amely a magyar és a román hadsereg elválasztását rendelte el a Vásárosnaménytól Szegedig terjedő térségben egy semleges zóna kialakításával. Mivel a zóna nyugati határának kijelölése a tiszai román határ veszélyét hordozta magában, Károlyi Mihály Vixhez intézett válaszában bejelentette a magyar kormány lemondását, mert „a kormány nincs abban a helyzetben, hogy tudomásul vehesse a békekonferencia határozatát és közreműködjék annak végrehajtásában”. A Magyarországi Szociáldemokrata Munkáspárt és a Magyarországi Kommunisták Pártja megegyezése és Magyar Szocialista Párt néven történt egyesülése alapján, Károlyi Mihály köztársasági elnök mellőzésével, illetve a nevében kiadott hamis nyilatkozatra hivatkozva március 21-én Garbai Sándor szociáldemokrata és Kun Béla kommunista politikusok kikiáltották a Tanácsköztársaságot.

Bővebben...  
Powered by Tags for Joomla

Keresés a tudástárban

selye