állami földhivatal

Európa legtöbb országához hasonlóan az 1920-as években Csehszlovákiában is földbirtokreformot hajtottak végre. A reform szükségességét elsősorban a földbirtoktulajdon aránytalan megoszlása, a nagybirtok túlsúlya és a lakosság széles rétegeinek jogos föld utáni igénye váltotta ki. A földreform értelmében lefoglalás alá került minden olyan nagybirtok, amely meghaladta a 150 hektárnyi mezőgazdasági területet vagy 250 hektárnyi területet általában. A lefoglalt földet a föld vételárának megtérítése ellenében a földigénylőknek utalták ki. A földreform lebonyolítását az állam az 1920-ban létrehozott Állami Földhivatalra (ÁFH) bízta, amely szinte korlátlan jogosítványokkal rendelkezett: megszabhatta a reform ütemét, a kivételeket adhatott a lefoglalás alól, döntött a kiutalás formájáról, s arról, hogy ki kaphat földet.

Bővebben...  
Powered by Tags for Joomla

Keresés a tudástárban

selye