Kronológia

1938. szeptember 25 -26.

1938. szeptember 25 -26.

Az angol és a francia kormány képviselői Londonban intenzív tárgyalásokat folytatnak a küszöbön álló csehszlovák—német háború elkerülésének lehetőségéről.

 

1938. szeptember 28.

1938. szeptember 28.

Olasz közvetítéssel sikerül rávenni Hitler kancellárt: egyezzen bele egy négyhatalmi konferencia összehívásába, amely hivatott lesz békés úton rendezni a szudétanémet kérdést.

 

1938. szeptember 29.

1938. szeptember 29.

A bajorországi Münchenben összeül a szudétanémet válság rendezését szorgalmazó négyhatalmi konferencia. Itt Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország és Németország kormányfői – Chamberlain, Daladier, Mussolini, Hitler – kimondják Cseh- és Morvaország német többségű határmenti területeinek átcsatolását Németországhoz. Csehszlovákia 1938. október 1-je és 10-ike között  köteles kiüríteni a körvonalazott területeket, s azokat rendben átadni az oda bevonuló német csapatoknak. A magyar igényekről csupán a müncheni döntőbírói határozat egyik kiegészítő nyilatkozatában esik szó.

 

1938. szeptember 30.

1938. szeptember 30.

A lengyel kormány ultimátumban követeli a prágai kormánytól szilézia tescheni – túlnyomóan lengyelek által lakott – területének azonnali átengedését Lengyelországnak Ezzel párhuzamosan a lengyel hadsereg előkészületeket tesz egy esetleges Csehszlovákia elleni támadásra.

 

 

1938. szeptember 4.

1938. szeptember 4.

Csehszlovákia Kommunista Pártja a Nyitra megyei Tornócon nagygyűlést rendez a Csehszlovák Köztársaság védelmének jelszavával. A nagygyűlés egyik célkitűzése, hogy minél nagyobb magyar tömeget is megmozgasson a párt magyarul is tudó aktivistái segítségével.

 

937. november 19.

1937. november 19.

Gróf Esterházy János képviselő, az Egyesült Magyar Párt ügyvezető elnöke a prágai képviselőház költségvetési bizottságában terjedelmes beszédben számol be a felvidéki magyarságot sorozatosan érő kulturális visszaélésekről. A képviselő a magyar oktatásügy helyzetét tartja a leginkább elszomorítónak. Sajnálatos tényként szögezi le, hogy Szlovákiában és Kárpátalján a tanköteles magyar gyermekeknek már csaknem 20 %-a jár idegen tanítási nyelvű iskolába. Kemény szavakkal ítéli el ezzel kapcsolatban a hirhedt Szlovák Liga szlovákosító tevékenységét a magyar nyelvterület falvaiban. Behatóan elemzi a magyar középiskolai hálózat szervezeti, személyi és ellátottsági hiányosságait, majd konkrét eseteken szemlélteti a tanügyi kormányzat eltérő ügykezelési gyakorlatát a magyar, valamint az államnyelvű iskolák  vonatkozásában. A betöltetlen pozsonyi magyar egyetemi tanszék  kérdése ugyancsak kellő hangsúlyt kap az idézett beszédben. Esterházy képviselő többek között határozottan kijelenti: "Mindazok a panaszok és kifogások, amelyeket a kulturális tárcával kapcsolatban elmondottam, arról győznek meg bennünket, - kisebbségi törvényhozókat - hogy a kisebbségek kultúrájának csupán egyetlen biztosítéka van államunkban, - s ez a kultúrális autonómia."

 

 

Keresés a tudástárban

selye