Kronológia

1918. november 14.

1918. november 14.


K. Kramář csehszlovák miniszterelnök táviratilag tiltakozik a magyar kormánynál a magyar katonai és karhatalmi alakulatok fegyveres akciói ellen a csehek által veszélyeztetett Felvidéken. Kramář döntőnek szánt érve: „/../ köztársaságunkat az antant mint szövetséges hatalmat már előzetesen elismerte /…/, tehát megvan az a jogunk, hogy a rend fenntartása céljából a fontosnak tartott pontokat megszálljuk.”

 

1918. november 15.

1918. november 15.

K. Kramář csehszlovák miniszterelnök diplomáciai segítséget kér a Párizsban tartózkodó E. Beneštől a felvidéki pozícióit újból stabilizálni látszó magyar hatalom ellen. „Helyzetünk Szlovákiában /…/ igen kedvezőtlen” – panaszkodik Kramář miniszterelnök.

 

1918. november 15.

1918. november 15.

A magyar csapatok a helyi polgárőrségek segítségével bevonulnak Turócszentmártonba és Ruttkára.

 

1918. november 16-19.

1918. november 16-19.

A magyar kormány megbízásából Fényes László  kormánybiztos Budapesten tárgyalásokat folytat P. Fábryval, a Szlovák Nemzeti Tanács megbízottjával a felvidéki vármegyék ideiglenes státuszáról, magyar és szlovák nemzeti gárdák létrehozásáról, valamint a közrend biztosításáról. A tárgyalásokon nem születik megegyezés.

 

1918. november 16. A magyar katonaság

1918. november 16.

A magyar katonaság a csehektől visszafoglalja Zsolnát és Csacát. A cseh csapatok a morvaországi Ostraváig vonulnak vissza.

 

1918. november 16. Budapest

1918. november 16.

Budapesten a kibővített Magyar Nemzeti Tanács egyhangú határozattal kimondja, hogy „Magyarország minden más államtól független és önálló népköztársaság”.

 

 

1918. november 17.

1918. november 17.

A magyar kormány diplomáciai jegyzékben tiltakozik a prágai kormánynál a cseh csapatok felvidéki akciói ellen.

 

 

1918. november 18.

1918. november 18.

Ősz Béla, Nyitra vármegye állami tanfelügyelője szigorúan bizalmas körlevélben fordul a vármegye valamennyi állami tanítójához, tanító-, és óvónőjéhez, és utasításokkal látja el őket a várható cseh megszállás következtében beálló viszonyokat illetően.

 

1918. november 19. Prága

1918. november 19.

A prágai kormány jegyzéket juttat el a magyar kormányhoz, amelyben a csehek felvidéki akcióinak jogszerűségét bizonygatja. A csehszlovák jegyzék fő érve a következő: az antanthatalmak elismerték, hogy „a szlovákok által lakott terület a csehszlovák állam részét képezi, és az többé már nem része a volt magyar államnak”.

 

1918. november 19. Ungvár

1918. november 19.

Az ungvári Rutén Néptanács a budapesti kormány elé terjeszti konkrét követeléseit, amelyek közül a leglényegesebbek: a rutén néppel kapcsolatban álló főispánok kinevezése Bereg, Máramaros, Ugocsa, valamint Ung vármegyék élére, rutén ügyosztály a kultuszminisztériumban, rutén tanszék az egyetemen.

 

Keresés a tudástárban

selye