Kronológia

1918. május 29.

1918. május 29.

Az USA kormánya kinyilvánítja rokonszenvét a Monarchia „elnyomott nemzetei” iránt.

 

1918. május 30.

1918. május 30.

A Monarchiából kivándorolt ukránok és ruténok közös egyesülete, a Narodna Obrana egyik vezetője, a galíciai származású P. Hatalák a Csehszlovák Nemzeti Tanácshoz címzett emlékiratot nyújt át T.G. Masaryknak, amelyben felajánlja a Monarchia ukrán, valamint rutén területeinek csatlakozását a háború után létrehozandó csehszlovák államhoz.

 

1918. május 30.

1918. május 30.

Az amerikai cseh és szlovák szervezetek vezetői Pittsburghban újabb közös megállapodást írnak alá T. G. Masarykkal, a Csehszlovák Nemzeti Tanács elnökével. Az ún. Pittsburghi Nyilatkozat aláírói leszögezik, hogy egyetértenek a Csehszlovák Nemzeti Tanács programjával és államjogi koncepciójával a csehek és szlovákok közös államának létrehozását illetően. E megállapodás szerint a létrehozandó állam köztársaság lesz, amelynek keretében biztosítják Szlovákia nagyfokú autonómiáját, valamint a hivatalos szlovák nyelvhasználatot.

 

1918. május 7.

1918. május 7.

Románia Bukarestben különbékét köt a központi hatalmakkal.

 

1918. március 17.

1918. március 17.

Pozsonyban megnyitja kapuit a Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Kara.

 

1918. március 3.

1918. március 3.

Szovjet-Oroszország Breszt-Litovszkban különbékét köt a központi hatalmakkal.

 

1918. november 11.

1918. november 11.

A magyar kormány tiltakozik a cseh fegyveres alakulatok felvidéki területfoglalásai ellen, és parancsot ad azok feltartóztatására.
1918. november 12-13. – Nagyszombat lakossága folyamatos tüntetésekkel tiltakozik városuk cseh megszállása ellen.

 

1918. november 11.

1918. november 11.

Németország aláírja a franciák által diktált fegyverszüneti megállapodást.

 

1918. november 13.

1918. november 13.

A prágai Csehszlovák Nemzeti Bizottság meghozza az ún. ideiglenes alkotmányról szóló 37/1918. sz. törvényt, amely értelmében önmagát ez 236 fős testületté bővíti, és egyúttal felveszi a Nemzetgyűlés (Národní shromáždĕní) nevet. E törvény értelmében a születendő állam területén a végrehajtó hatalmat a 17 főből álló kormány gyakorolja, amelynek elnökét, valamint tagjait -- az egyes minisztereket – a Nemzetgyűlés választja meg.

 

1918. november 13.

1918. november 13.

A magyar kormány képviselője és Franchet d’Esperey francia tábornok aláírják az ún. belgrádi katonai konvenciót, amely a súlyos feltételek ellenére is biztosítja Magyarország területe nagy részének mentességét a szomszédos államok katonai inváziójától. A konvenció értelmében a Felvidék teljes területének magyar kézen kell maradnia egészen a békekötésig.

 

 

Keresés a tudástárban

selye