Kronológia

1918. december 30.

1918. december 30.

A magyar kormány Szabó Oreszt kormánybiztost kinevezi a ruszin ügyek miniszterévé.

 

1918. december 4.

1918. december 4.

Károlyi Mihály kiáltványban tudatja az ország lakosságával a Felvidék napokon belül következő cseh megszállásának tényét. A kiáltványban kiemeli, hogy a cseh megszállás ellentétben áll ugyan a belgrádi egyezménnyel, de a magyar kormánynak nem áll lehetőségében azt visszautasítani. Károlyi azt tanácsolja az ország lakosságának, hogy az fegyelmezettebben hajoljon meg az antanthatalmak és a csehek akarata előtt.

 

1918. december 5.

1918. december 5.

Jászi Oszkár nemzetiségügyi miniszter Budapesten megbeszéléseket folytat a Keleti Tót Nemzeti Tanács képviselővel egy esetleges független Tót Népköztársaság kikiáltásának lehetőségéről.

 

1918. december 6. Bartha Albert

1918. december 6.

Bartha Albert magyar honvédelmi miniszter, Milan Hodža csehszlovák követ, valamint Vix alezredes, az antant katonai missziójának vezetője Budapesten megállapodnak a kiürítendő felvidéki területek nagyságában és a csehszlovák-magyar demarkációs vonalban. Az ún. Bartha - Hodža-féle demarkációs vonal hozzávetőlegesen a magyar-szlovák etnikai határon húzódik. A kiürítendő felvidéki terület határát a következő helységek jelölik: Dévény, Szentgyörgy, Bazin, Kissenkőc, Galánta, Verebély, Garamkovácsi, Szomolnok, Margitfalva, Tőketerebes, Gálszécs, Szobránc, Homonna, Mezőlaborc.

 

1918. december 6. fegyveres alakulatok

1918. december 6.

Kezdetét veszi a cseh fegyveres alakulatok általános felvidéki előrenyomulása. A magyar csapatok parancsot kapnak, hogy mindenütt ellenállás nélkül vonuljanak vissza az ún. Bartha- Hodža -féle demarkációs vonalra.

 

1918. december 8. A magyar kormány

1918. december 8.

A magyar kormány kinevezi Dömötör Mihály néppárti képviselőt a Felvidék katonai kormánybiztosává.

 

1918. december 8. Felvidék

1918. december 8.

A Felvidékre benyomuló cseh csapatok megszállják Modort.

 

1918. december 9 Felsőmagyarország

1918. december 9

A Felsőmagyarországi Német Nemzeti Tanács tapasztalva azt, hogy a magyar kormány még csak meg sem próbálja megakadályozni a Felvidék cseh megszállását, Késmárkon  proklamálja a független Szepesi Német Köztársaságot.

 

1918. december 9. Felvidék

1918. december 9.

A Felvidékre benyomuló cseh csapatok megszállják Bazint, Szeredet és Galántát.

 

1918. február 9.

1918. február 9.

A központi hatalmak Breszt-Litovszkban különbékét kötnek az Oroszországtól függetlenülő Ukrajnával.

 

Keresés a tudástárban

selye