Kronológia

1918. december 11. nemzeti Tanács

1918. december 11.

A Keleti Tót nemzeti Tanács kassai értekezletén – mintegy válaszként a Felvidék folyamatban lévő cseh megszállására – kikiáltják a Szlovák Népköztársaságot. A keleti magyarbarát tót vezetőkből összeállított „kormány” miniszterelnökévé Viktor Dvorčákot nyilvánítják.

 

1918. december 11. prágai kormány

1918. december 11.

A prágai kormány a 64/1918. sz. törvény alapján kinevezi Vavro Šrobár rózsahegyi orvost a cseh csapatok által már birtokba vett, valamint a még megszállandó felvidéki területek kormánybiztosává és teljhatalmú miniszterévé.

 

1918. december 12.

1918. december 12.

Vavro Šrobár, a prágai kormány által kinevezett teljhatalmú miniszter megérkezik a cseh katonaság által már birtokba vett Zsolnára, és ott embereivel megszervezi a Szlovákiai Teljhatalmú Minisztériumot (Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska)

 

1918. december 14. Anton Štefánek

1918. december 14.

Anton Štefánek, a Szlovákiai Teljhatalmú Minisztérium iskolaügyi referense a Zsolnai Magyar Királyi Állami Főreáliskolát „csehszlovák” tannyelvű tanintézetté nyilvánítja.

 

1918. december 14. Felvidék

1918. december 14.

A Felvidékre benyomuló cseh csapatok megszállják Ruttkát és Körmöcbányát.

 

1918. december 14. Selmecbánya

1918. december 14.

A Selmecbányai Magyar Királyi Bányászati és Erdészeti Főiskola tanári kara, valamint diákságának túlnyomó többsége a város felé közeledő megszálló cseh csapatok elől menekülve elhagyja Selmecbányát, és Budapestre távozik.

 

1918. december 15.

1918. december 15.

A Felvidékre benyomuló cseh fegyveres alakulatok megszállják Rózsahegyet, Liptószentmiklóst és Poprádot.

 

1918. december 16. Felvidék

1918. december 16.

A Felvidékre benyomuló cseh csapatok megszállják Iglót és Lőcsét.

 

1918. december 16. Csehszlovák

1918. december 16.

A „csehszlovák” tannyelvű állami tanintézetté átminősített volt Szakolcai Királyi Katolikus Főgimnáziumban megtartják a hivatalos csehszlovák tanévnyitó ünnepséget, amelyen A. Štefánek iskolaügyi referens is megjelenik.

 

1918. december 16. Trencséni Király

1918. december 16.

A Trencséni Királyi Katolikus Főgimnáziumot A. Štefánek iskolaügyi referens „csehszlovák” tannyelvű állami reálgimnáziummá nyilvánítja.

 

Keresés a tudástárban

selye