Kronológia

1919. január 18. Pozsony

1919. január 18.

A Pozsonyba megjelenő Nyugat-magyarországi Híradó napilap szerkesztősége közli olvasóival: „Pozsony város rendőrfőnökének rendelkezése következtében lapunk címéből a ’Nyugat-magyarországi’ szót mától kezdve el kell hagyni úgy, hogy a lap most ’Híradó’ cím alatt fog megjelenni.”

 

1919. július 1.

1919. július 1.

Ágoston Péter népbiztos, a magyar tanácskormány megbízottja, valamint Eugéne Mittelhauser francia tábornok Pozsonyban aláírják a csehszlovák-magyar fegyverszüneti szerződést.

 

1919. június 11-12.

1919. június 11-12.

Mittelhauser francia tábornok a parancsnoksága alatt álló csehszlovák csapatokkal sikertelen kísérletet hajt végre Léva elfoglalására.

 

1919. június 15-16.

1919. június 15-16.

A csehszlovák csapatok támadást kezdeményeznek a magyar vörös hadsereg egységei ellen Érsekújvár térségében, aminek eredményeképpen a magyar csapatok a város feladására kényszerülnek.

 

1919. június 16.

1919. június 16.

Eperjesen a magyar tanácskormány kezdeményezésére – taktikai megfontolásból – kikiáltják a Szlovák Tanácsköztársaságot.

 

1919. június 6.

1919. június 6.

A magyar vörös hadsereg egységei a Hernád völgyében előretörve bevonulnak a csehek által kiürített Kassára.

 

1919. május 31.

1919. május 31.

A magyar csapatok visszafoglalják a csehszlovák hadseregtől Rimaszombatot.

 

1919. március 1. Martin Mičura

1919. március 1.

Martin Mičura, Bars vármegye csehszlovák zsupánja elrendeli az Aranyosmaróti Magyar Királyi Állami Főgimnázium azonnali bezárását, azt hozván fel ürügyként, hogy az iskola növendékei a templomban úgymond elénekelték a magyar himnuszt.

 

1919. március 12.

1919. március 12.

A magyar ormány – a Felvidék időközben bekövetkezett cseh megszállása ellenére – közzé teszi az 1919. XXX. sz. néptörvényt „Tótország-Slovenská Krajina önkormányzatáról”.

 

1919. március 14. Kassa

1919. március 14.

Kassa cseh rendőrkapitánya, Josef Kohout falragaszok és a sajtó útján közhírré téteti, hogy megtiltja március 15-e megünneplését.

 

Keresés a tudástárban

selye