Kronológia

1918. október 28-31.

1918. október 28-31.

A külföldi Csehszlovák Nemzeti Tanács, valamint a hazai Csehszlovák Nemzeti Bizottság küldöttségei Genfben tárgyalásokat folytatnak a csehszlovák államalapítás kérdéseiről.

 

1918. október 30. Károlyi Mihály gróf

1918. október 30.

Károlyi Mihály gróf a Magyar Nemzeti Tanács elnökeként táriratban üdvözli a Turócszentmártonban aznap megalakuló Szlovák Nemzeti Tanácsot.

 

1918. október 30. Turócszentmárton

1918. október 30.

Turócszentmártonban az aznap megalakuló  Szlovák Nemzeti Tanács deklarációt fogad el, amelyben követeli a magyarországi szlovákság számára az önrendelkezési jog biztosítását, valamint a csatlakozást a független csehszlovák államhoz.

 

1918. október 4.

1918. október 4.

Az Osztrák-Magyar Monarchia jegyzékkel fordul az USA elnökéhez, és felajánlja a fegyverszüneti tárgyalások megindítását az elnök  1918 január 8-ai, február 12-ei és szeptember 27-ei beszédeiben vázolt feltételek alapján.

 

1918. szeptember 12.

1918. szeptember 12.

Budapesten egy magánjellegű találkozón a Szlovák Nemzeti Párt vezetőségének egy hét főből álló csoportja megegyezik abban, hogy valamennyi szlovák politikai irányzat bevonásával létre kell hozni a Szlovák Nemzeti Tanácsot.

 

1918. szeptember 14.

1918. szeptember 14.

A Monarchia diplomáciai jegyzékben javasolja a vezető antanthatalmaknak: kezdjenek tárgyalásokat a megegyezéses békéről.

 

1919. április 16. prága

1919. április 16.

A prágai „forradalmi” Nemzetgyűlés elfogadja a földreformról szóló 215/1919. sz. törvényt, amely kimondja a nagybirtok kisajátításának elvét a Csehszlovák Köztársaság területén. A törvény értelmében nagybirtoknak számít minden 150 hektárnál nagyobb mezőgazdasági jellegű földterület, illetve minden 250 hektárnál nagyobb földterület, tekintet nélkül annak jellegére. A kisajátított birtok tulajdonosa vagy annak örököse a lefoglalt birtokából igényjogosult marad 150 hektár mezőgazdasági, illetve 250 hektár egyéb jellegű földterületre.

 

1919. február 18.

1919. február 18.

Anton Štefánek iskolaügyi referens, valamint František Jehlička kormánybiztos megjelennek a Pozsonyi Erzsébet Tudományegyetem épületében, és kihirdetik a Szlovákiai Teljhatalmú Minisztérium előző napi rendeletét az egyetem újbóli megnyitásáról, illetve Jehlička kormánybiztosi kinevezéséről. Jehlička udvariasan, de nyomatékosan felkéri a tanárokat: „a tanításban, az egyetem vezetésében és a nyilvános szereplésben tartózkodjanak mindentől, ami a cseh-szlovák állam ellen való izgatás vagy tüntetés jellegét viselné magán.”

 

1919. február 27.

1919. február 27.

A párizsi békekonferencián megtartja első hivatalos üléseit a Csehszlovák Bizottság, amelynek fő feladata a csehszlovák-magyar országhatár vonalának megállapítása.

 

1919. január 1.

1919. január 1.

A Felvidékre benyomuló cseh csapatok megszállják Pozsonyt.

 

Keresés a tudástárban

selye