A kacagópusztai fegyveres konfliktus

Miközben a müncheni egyezmény utáni napokban a magyarországi közvélemény egyre türelmetlenebbül várta a Felvidék visszacsatolását, a hadseregben egyre nagyobb teret kaptak a szélsőséges eszmék, köztük a nyilasok képviselői, akik Csehszlovákia azonnali megtámadását követelték. Nem csoda, hogy megszaporodtak a szlovák-magyar határincidensek, amelyek közül a legjelentősebbre 1938. október 5-én a feledi járásba tartozó Kacagópusztánál került sor. Az összecsapás elindítója a magyarországi hangonyi határbiztosító század parancsnoka, Felcsiki Gábor százados volt, aki – felsőbb parancs nélkül – elhatározta, hogy katonáival elfoglalja a határ szlovákiai oldalán lévő cseh-szlovák telepesfalvakat, s ezzel ő lesz az, aki elkezdi a „Felvidék visszafoglalását.”

A mintegy 250 főnyi támadók október 5-én a hajnali órákban cigányzene kíséretében lépték át az államhatárt. A támadás kezdetben sikerrel járt, hiszen a határt őrző kisebb csehszlovák egységeket megfutamították, s több gömöri magyar falu (Jéne, Harmac, Serke, Simonyi és Velkenye) is a kezükbe került, ahol a lakosság lelkesen fogadta őket, sőt a serkeiek egy csoportja segítette őket a helyi csehszlovák határvédelem lefegyverzésében. A támadást követő napokban a csehszlovák hatóságok viszonzásul 21 serkei lakost tartóztattak le. A hangonyi határbiztosító század előrenyomulása végül a telepesközségek előterében lévő betonerődítményeknél tört meg, ahol súlyos géppuskatűzbe kerültek. Ennek hatására Felcsíki végül parancsot adott a visszavonulásra, s aznap estére már az utolsó magyar katona is elhagyta Csehszlovákia területét. A csehszlovák határvédelmet illetően nem rendelkezünk pontos adatokkal, a támadók közül azonban kilenc személy életét veszítette, többen megsebesültek és több, mint egy tucatnyian pedig fogságba estek. Sőt a Felcsíki-csapatot kísérő zenészek is csak a nagybőgő szétlőtt maradványait mentették meg, a Rimaszombat főterére szánt boroshordót pedig anélkül vitte vissza a trénszekér Hangonyba, hogy a hordót csapra verték volna.

Simon Attila: Síppal, dobbal, nagybőgővel. Avagy kísérlet a „Felvidék visszafoglalására”. 1938. október 5?én.

 

 

Keresés a tudástárban

selye