Életmódváltás a mindennapokban

A két háború közötti korszak, különösen a harmincas évek élemódváltást hoztak a mindennapi életben, amelynek egyik oka a műszaki-technikai újítások egyre szélesebb körökben való elterjedése volt. 

Megváltozott az emberek informáltsága. A húszas élvekben az a lakosság még elsősorban az írott sajtón keresztül szerezte információit. Ekkor a rádió műszaki és anyagi okokból még csak a felsőbb osztályok privilégiuma volt. 1938-ban azonban Csehszlovákiában már több mint egy millió bejelentett rádiókészülék működött. A fejlettebb Csehországhoz képest Dél-Szlovákiában még mindig kevés embernek volt rádiója, a tízezer lakosú nagyközségben Gútán 1938-ban 186, az 1700 lakosú Kamocsán 33, a háromezer lakosú Szímőn viszont csak 38 bejelentett rádiókészülék volt. A fontosabb események idején az ablakba vagy a főtérre kitett készülékeken keresztül azonban mindenkihez eljuthattak a Pozsonyból, Prágából vagy Budapestről érkező hírek. A rádió hatalmát mutatja, hogy 1938 őszén a csehszlovák hatóságok a déli magyar lakta járásokban kötelezően beszedték a rádiókészülékeket a lakosságtól, így akarván megakadályozni, hogy a szlovákiai magyarok a budapesti rádiót hallgassák.
A harmincas években új lendületet kapott a motorizmus, s a hagyományos közlekedési eszközök mellett (lovaskocsi, vasút) egyre gyakrabban találkozhattak az emberek motoros járművekkel is. Míg 1922-ben Csehszlovákiában mindössze ötezer automobil volt regisztrálva, addig a harmincas évek második felében már mintegy kilencvenezer autó közlekedett az utakon. Igaz ezek döntő többsége Csehországban, a magyar falvakban viszont csak itt-ott lehetett látni egy-két gépkocsit. Volt azonban már rendszeres autóbusz-közlekedés, amelyet részben a Csehszlovák Posta részben pedig az államvasutak biztosítottak. Igaz a húszas évek elején a még kezdetleges és kicsi Laurin és Klement márkajelzésű buszok csupán egy-két vonalon közlekedtek. Az autóbusz-közlekedés fellendülését a harmincas évek hozták meg, amikorra már az egész országban kiépült a városokat összekötő autóbusz-hálózat.
Noha az életmódváltás jelentős volt, leginkább mégis csak a városokban mutatkozott meg a hatása. Ott éreztették hatásukat a divatban lezajló gyors változások, s a szórakozási lehetőségek kibővülése. A városi ember a harmincas években már nem csak kávéházakba járt, hanem „mozgóba” (moziba) is, és sportversenyekre, különösen focimeccsekre. A mozi a két világháború közötti években élte első nagy reneszánszát, amit jól mutat az is, hogy 1937-ben Csehszlovákiában 1 850 „mozgó” működött, igaz ennek nagy része a cseh és morva országrészben. Szlovákia és Kárpátalja területén 208 mozi volt, ami azt jelentette, hogy minden valamit magára adó településnek volt moziterme, a nagyobb városokban pedig több mozi is működött.

Kapcsolódó képek:

A képeken: Ruhareklám a harmincas évekből; a Skoda Popular modelljei

 

Keresés a tudástárban

selye