A magyar tudományosság és a Masaryk Akadémia

A két háború közötti szlovákiai magyar tudományosságot alapvetően meghatározták azok az események, amelyek az 1918/19-es államfordulat idején lejátszódtak. Mivel ekkor csehszlovák állam a pozsonyi Erzsébet Tudományegyetemet megszüntette, s a teljes magyar nyelvű felsőoktatást felszámolta, Szlovákiában nem maradt olyan intézmény, amely a helyi magyar tudományos életnek hátteret biztosíthatott volna. A magyar nyelvű felsősoktatással együtt azok a kiváló szakemberek is Magyarországra költöztek, akik korábban Pozsonyban, Selmecbányán, Kassán, Eperjesen a működtek, s a Trianon előtti tudományos élet jelentős alakjainak számítottak (pl. Hodinka Antal, Heim Pál, Princz Gula stb.). 

Ennek is köszönhető, hogy a korszak szlovenszkói magyar tudományos élete alacsony szintű volt, s leginkább csak a humán tudományokra korlátozódott: legfőbb műfajai a helytörténeti, kisebbségtörténeti, néprajzi, szociológiai munkák voltak. Jeles alakjai a történész Sas Andor, a néprajzos-helytörténész Alapy Gyula, a jogász Osváth Gyula, és a gazdaságtörténészek: Machnyik Andor, Hantos László voltak.
A tudományos élet hiányát leginkább az egyetemi fiatalság érezte. Ennek is köszönhető, hogy a szervezett tudományos kutatás első programjai épp a Csehszlovákiai Magyar Akadémikusok Szövetségében születtek meg. A korszak legjelentősebb tudományos eseménye a Csehszlovákiai Magyar Tudományos, Irodalmi, Művészeti Társaság közismert nevén csak Masaryk Akadémia létrehozása volt. Az intézmény 1931-ben jött létre Masaryk köztársasági elnök adományából. Az Orbán Gábor majd 1937-tól Balogh Elemér elnöksége alatt működő intézmény azonban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Tagjai tudományos tevékenységet szinte alig fejtettek ki, maga az intézmény pedig a szlovákiai magyar politikai viták kereszttüzébe került: az aktivisták a Csehszlovák állam pozitív kisebbségpolitikájának bizonyítékát látták benne, az ellenzéki pártok pedig egy kevés gyakorlati haszonnal járó kirakatintézményt. A harmincas évek végén ugyan kísérletek történtek más magyar tudományos intézmények létrehozásra is, lényegi változást azonban a szlovákiai magyar tudomány helyzetében ezek sem okoztak.

Kapcsolódó képek:

A képen: Balogh Elemér

 

Keresés a tudástárban

selye