A Szlovenszkói Magyar Kultúregylet

A szlovenszkói magyar művelődés egyik nagy gondját az jelentette, hogy a húszas években sokáig nem volt az egész magyar nyelvterületet átfogó országos szervezete. Több kísérlet után végül az ellenzéki pártok mellet működő Kultúrreferátus vezetőjének, Sziklay Ferencnek a szervező munkájának eredményeként 1925-ben megalakult az országos hatáskörű Szlovenszkói Magyar Kultúregylet (SZMKE) – igaz a hatóságok akadékoskodása miatt hivatalos bejegyzésére csak 1928-ban került sor.

A keresztény-nemzeti szellemiségű szervezet fő célja a már működő kulturális szervezetek összefogása és egységes kultúrpolitika kialakítása volt. Elnökévé a pozsonyi Toldy-kör elnökét, Jankovics Marcellt, főtitkárává pedig a komáromi Jókai Egyesület főtitkárát, Alapy Gyulát választották. A SZMKE azonban a kezdeti években csupán néhány régióban tudott gyökeret ereszteni, s leginkább csak Komárom, Léva, Losonc környékén tudott valós tevékenységet kifejteni. A szervezet tevékenysége az 1930-as évek közepén, Révay István elnöksége idején kapott új lendületet. Révay mellett Schubert Tódor, Staud Gábor és Szombathy Viktor szerepe volt jelentős a szervezet tevékenységében. A SZMKE népszerűségét mutatja, hogy 1938-ban az egyesület taglétszáma már meghaladta a tízezret, több mint 162 településen működött helyi szervezete, amelyek keretén belül színjátszó és irodalmi körök, népdalcsoportok stb. működtek. A harmincas években kezdődött kultúrház-építő akciónak köszönhetően 1938-ban már a kultúregyesület már 15 saját tulajdonban lévő kultúrházzal is rendelkezett. Emellett a SZMKE szakelőadások és szabadegyetemeket szervezett, mozgókönyvtárakat üzemeltetett, s rendszeres támogatást nyújtott a hátrányos szociális helyzetű főiskolai hallgatóknak, és a szegény és beteg gyerekeknek is. Az 1938-as bécsi döntéssel a szervezet működése egy időre formálissá vált, 1940-ben azonban Széchenyi Magyar Kulturális Egyesület (SZMKE) néven újraindította működését.

Kapcsolódó képek:

A képeken: Jankovics Marcell, a SZMKE első elnöke; Szombathy Viktor

 

Keresés a tudástárban

selye