Az első bécsi döntés

Mivel a Magyarország és Csehszlovákia közötti komáromi tárgyalások október 13-án megszakadtak, a közelgő határváltozást lényegében már mindenki kész tényként fogadta el. Ennek jeleként a prágai kormány utasítására október közepén megkezdődött a dél-szlovákiai állami hivatalok, gyárak, élelmiszertartalékok fokozatos evakuációja. A Komáromban megszakadt egyeztetések pedig a két ország között diplomáciai jegyzékváltások útján folytak tovább, amelynek eredményeként október végére lényegében megegyezés született a magyar többségű területek Magyarországhoz való visszacsatolásáról. Nem tudott azonban a két ország megegyezni a nyelvhatáron fekvő nagyvárosok (Pozsony, Nyitra, Kassa, Ungvár, Munkács) hovatartozásáról, így az új határok megállapítására nemzetközi döntőbíróságot kértek fel. 

A döntést 1938. november 2-án a bécsi Belvedere palotában Ribentrop német és Ciano olasz külügyminiszter hozta meg. Az elsősorban etnikai elveket szem előtt tartó döntés értelmében Magyarország 11 927 km? nagyságú területet kapott vissza Csehszlovákiától, amely területen 1 027 450 lakos élt. Az érintett területek visszacsatolása után végzett 1938 decemberi összeírás szerint a visszatért lakosság 84,4 %-a vallotta magát magyarnak. A vitatott városok közül Szlovákiában maradt Pozsony és Nyitra, visszakerült viszont az összes jelentősebb dél-szlovákiai és kárpátaljai város: Dunaszerdahely, Galánta, Érsekújvár, Komárom, Léva, Losonc, Rimaszombat, Rozsnyó, Kassa, Ungvár és Munkács is.
A bécsi döntést kihirdetését óriási lelkesedéssel fogadták a szlovákiai magyarok. S noha a kivonulásra készülő csehszlovák hatóságok továbbra is tiltották a magyar nemzeti jelképek használatát, a lakosság készülődni kezdett a honvédek fogadására, s titokban megkezdték díszkapuk ácsolását. A magyar honvédség október 6-án kezdte meg és október 11-én fejezte be a bécsi döntéssel kijelölt területek visszacsatolását. Bevonulásukat, amely során semmiféle incidensre nem került sor, a lakosság óriási lelkesedése és több napos vigadalom kísérte. A visszacsatolás záróaktusára november 11-én került sor Kassán, ahová nagy pompa közepette az azokban a napokban rendkívül népszerű kormányzó, Horthy Miklós lovagolt be fehér lován.

Kapcsolódó képek:

A képen: A Komáromi Lapok címlapja Komárom visszacsatolásáról

 

Keresés a tudástárban

selye