A müncheni döntés és következményei

1938. szeptember elején – az angol kormány küldöttének, Lord Runcimannnak a békéltető missziója ellenére – a szudétanémetek és a csehszlovák kormány közötti tárgyalások kudarcba fulladtak. Amikor pedig Konrád Heinlein nyíltan is bejelentette, hogy a csehországi németek a Német Birodalomhoz akarnak tartozni és a határszélen állandósultak az erőszakos cselekmények, a szudétanémet pártot betiltották a német többségű járásokban pedig rendkívüli állapotot hirdettek. Hitler válaszul háborúval fenyegetőzött, ám a szeptember 22-én kinevezett új csehszlovák kormány mobilizációjának hatására, visszariadt ettől.

A német kancellár Magyarország számára is felajánlotta, hogy ha fegyveresen is fellép Csehszlovákiával szemben, akkor támogatja a magyar revíziós terveket, a magyar vezetés azonban ragaszkodott a békés megoldáshoz, s elutasította a felkérést. A szudétanémetek ügyében a döntést végül egy négyhatalmi nemzetközi döntőbíróság hozta meg, amelyre 1938. szeptember 29-én Münchenben került sor. A négy európai nagyhatalom képviselője (Hitler, Mussolini, Chamberlain és Daladier) az érintett Csehszlovákia képviselőinek részvétele nélkül Csehszlovákia német többségű területeinek Németország részére való átadásáról döntött. A nyugati szövetségesei által cserbenhagyott Csehszlovákia kénytelen volt elfogadni a döntést, és október 1-jén a megkezdte a kijelölt területek átadását. 

A szudétanémet válság az EPM politikájában is változást eredményezett. A magyar párt, amely 1938 tavaszán még beérte volna a Csehszlovák Köztársaság által aláírt kisebbségvédelmi szerződésekben biztosítottak betartásával, s magyarság sérelmeinek orvoslásával, és amely a nyár folyamán a „teljes nemzeti önkormányzat” megteremtését tűzte ki célul, az 1938. szeptember 17-én megfogalmazott határozatában a magyar kisebbség önrendelkezési jogát hangsúlyozva már népszavazás kiírását követelte a magyar területek ügyében. A müncheni döntés után az EMP már ezen is túllépett, és az etnikai elvek azonnali alkalmazását – vagyis az államhatárok revízióját – kérte a szlovák-magyar határ esetében is.

Kapcsolódó képek:

A képeken: a münchenben elcsatolt területek, a müncheni döntéshozók

 

Keresés a tudástárban

selye