Szlovákia közigazgatási felosztása a húszas években

Az 1920 elején a nemzetgyűlés által elfogadott törvények között az egyik legfontosabb és a magyar kisebbség életére is jelentős befolyást gyakorló a közigazgatási reformról szóló 126/1920. sz. törvény volt. Noha a reformot a cseh és szlovák területek közigazgatásának unifikációjával indokolták, fő célja valójában a történelmi Magyarországtól örökölt, és a természetes régiókra alapozott történelmi megyerendszer felszámolása volt. A törvény a 16 addig létező vármegye helyett 6 ún. nagyzsupára osztotta Szlovákia területét, amelyek központjai Pozsony, Nyitra, Turócszentmárton, Zólyom, Liptószentmiklós és Kassa voltak.

Az új közigazgatási egységek területét a történelmi hagyományok, a természetes regionális kapcsolatok és az etnikai elvek teljes mellőzésével jelölték ki. A nyagzsuparendszer rendkívül hátrányos volt a szlovákiai magyar kisebbségre, hiszen annak településterülete a hatból öt nagymegye között lett felosztva, így csupán a Turócszentmártoni megyében nem élt jelentősebb számú magyar lakosság. Az új felosztás furcsa területi egységeket eredményezet. A volt Komárom, Bars vagy Gömör megyét több nagyzsupa között osztották fel, s így például a gömöri magyar lakosság egy része Zólyomi a másik része pedig a liptószentmiklósi központú és tátrai súlypontú nagyzsupába került.

Az 1922 január 1-től bevezetett új közigazgatási rendszer ellentmondott az önkormányzatiság elvének, hiszen a nagyzsupák képviselőtestületének mintegy harmadát nem a szavazók választották, hanem a kormány nevezte ki. Ezzel pedig mindig biztosítani tudta a fölényét az ellenzékkel, így a magyar pártok akaratával szemben is.
A nagyzsupák összesen 76 járásra voltak felosztva, amelyek területe részben megegyezett a Trianon előtti szolgabírói járások területével. A húszas években több olyan dél-szlovákiai település is járásszékhely volt, amely ma inkább már csak álmodozhat erről a szerepről, így Ógyalla, Kékkő, Feled, Tornalja vagy Nagykapos.

Kapcsolódó képek:

A képen: Szlovákia megyéi a húszas években

 

Keresés a tudástárban

selye