A szlovákiai magyar politika a húszas évek végén

Szent-Ivány reálpolitikai kísérlete heves ellentéteket eredményedzett a merev ellenzékiséghez továbbra is ragaszkodó OKP és az MNP között. Az OKP nem csupán a nemzeti párt kormánytámogató irányvonalát támadta, de a MNP-n belüli „zsidó és liberális lobbit” és annak befolyását a Prágai Magyar Hírlapra. A heves sajtóvitával kísért ellentéteket csupán a Szent-Iványnak a kormánnyal folytatott tárgyalásainak befejezése után, s a budapesti kormánykörök erélyes beavatkozása nyomán sikerült mérsékelni, s 1927 közepétől ismét a két ellenzéki párt közeledése volt megfigyelhető. Ebben a belpolitikai fejlemények mellett a nemzetközi politikában bekövetkezett változások, így Rothermere lordnak az angol Daily Mail c. lapban 1927. június 21-én Magyarország helye a nap alatt címmel közretett írása, s az írás nyomán kibontakozott kampány és vita is közrejátszott. A trianoni határok etnikai elvű revízióját felvető írás és az 1927. áprilisában Bethlen István és Benito Mussolini között megkötött baráti szerződés ugyanis új, aktív korszakot nyitott Magyarország külpolitikájában, amelyet az addigiaknál nyíltabb revíziós politika jellemzett. Ez pedig az ellenzéki magyar pártok addiginál hatékonyabb együttműködését is feltételezte.

A Rothermere-kampány a csehszlovák kormánykörök és közvélemény heves reakcióját váltotta ki. A kormány és a társadalmi szervezetek ellenakciók sorát szervezték meg, miközben a magyar lakosságra is nyomást próbáltak gyakorolni – eredménytelenül –, hogy határolja el magát az angol lord felvetésétől. Sőt Szüllő Géza a szlovákiai magyarság nevében üdvözlő táviratot is küldött az angol sajtómágnásnak.
A Rothermere-kampány kétségkívül közrejátszott a MNP és az OKP közeledésében, amelyet az 1928-as tartományi valamint az 1929-es parlamenti választások és a kormányzat – különösen Hodža köreiből – egyre erőteljesebben támogatott aktivista kísérletek is szükségessé tettek. Ilyennek tekinthető a MNP-ből kivált politikusok által létrehozott Országos Magyar Kisgazda Iparos és Munkáspárt rövid működése, valamint Lelley Jenő szándéka egy új aktivista magyar párt létrehozására. A két ellenzéki párt közötti tárgyalások mindezek ellenére csak rendkívül vontatottan haladtak, amelyben elsősorban az OKP-n belüli papi szárny erős liberális-ellenessége, valamint Szüllőnek a szlovákiai magyar politika kizárólagos irányítására irányuló tervei játszottak szerepet. Végül az 1929-es parlamenti választásokon az OKP, a MNP és a Szepesi Német Párt közös listával indult, s korábbi pozícióit megtartva 9 képviselői és 6 szenátori mandátumot szerzett.

Kapcsolódó képek:

A képen: A Rothermere-ellenes csehszlovák kampány egyik szórólapja

Kapcsolódó hivatkozások:

Miroslav Michela: Lord Rothermere kampányának szlovákiai visszhangja

 

Keresés a tudástárban

selye