Baloldali és aktivista magyar politika a húszas években

Az 1920-ban megtartott első parlamenti választások eredményei alapján a szlovákiai magyar választók jelentős része baloldali – szociáldemokrata – elkötelezettségű volt. A szociáldemokrácián belül 1920-ban beállt szakadás és a kommunista párt létrejötte azonban jelentősen átrendezte a politikai baloldalt. A baloldali magyarok száma ugyan nem fogyott el, többségük azonban a szociáldemokráciától a kommunista mozgalomhoz pártolt. A baloldali szociáldemokraták 1921. január 16–17-i fenyőházi konferenciáján, amely fontos lépés volt Csehszlovákia Kommunista Pártja (CSKP) megalakulása felé a 149 szlovákiai küldöttből 36 volt a magyar nemzetiségű, a CSKP szlovákiai tagságának pedig mintegy harmadát képezték a magyarok. Nem csoda, hogy a CSKP a Szlovákiában átlagban szerzett 12-13%-al szemben néhány magyar többségű járásban akár a szavazatok egyharmadát is megszerezte (az 1925-ös parlamenti választások során a kommunisták a Királyhelmeci járásban 37,3%-ot, a Rozsnyóiban 34,4%-t, a Zselíziben 32%-ot, a Komáromi járásban pedig 29,7%-ot szereztek). Népszerűségüket elsősorban annak köszönhették, hogy határozottan kiálltak a földreform által nehéz helyzetbe került magyar mezőgazdasági proletariátus érdekeiért, s az országos pártok közül egyedüliként támogatták a nemzetiségek önrendelkezési jogát. 

A CSKP népszerűsége az 1920-ban a német szociáldemokráciától különvált Csehszlovák Köztársaság Magyar Szociáldemokrata Munkáspártja számára végzetesnek bizonyult. A magyar szociáldemokrácia fokozatosan elveszítette szinte teljes szavazótáborát, miközben a nemzeti autonómia követelésétől a csehszlovák kormánypolitika támogatásáig jutott el. A gyakorlatilag semmiféle szervezeti élettel nem rendelkező, s minimális támogatottsággal bíró magyar szociáldemokrácia végül 1926 őszén feloszlatta magát, tagjai pedig beléptek a Csehszlovák Szociáldemokrata Munkáspártba, amelyben egy külön magyar szekciót alkottak. A magyar szekció ügyeit az Országos Magyar Szervezőbizottság irányította, amelynek vezetői Schulcz Ignác és Csizmazia György voltak. A magyar szekció által folytatott aktivista politika – amelyben komoly szerepet kaptak a magyarországi emigránsok – azonban jelentősebb tömegbázist nem tudott maga mögé felsorakoztatni, s csupán Dél-Nyugat-Szlovákia egyes településein (Komáromban, Pozsonyban) volt jelentősebb szavazóbázisa.
A kormánytámogató magyar aktivizmus leginkább a csehszlovák Agrárpárthoz kapcsolódó magyar mozgalmakban talált magának táptalajt. 1923-ban Milan Hodžának a neves agrárpárti szlovák politikusnak a kezdeményezésére alakult meg a Köztársasági Magyar Földmíves Párt, amely elsősorban a földosztás ígéretével igyekezet magának – nem sok sikerrel – híveket toborozni. A Csomor István által vezetett párt az 1923-as községi választások majd az 1925-ös parlamenti voksolás kudarcai után beleolvadt az Agrárpártba, amelyen belül külön magyar szekcióként működött, de szintén minimális eredménnyel.

 

Major István kommunista képviselő beszéde a csehszlovák nemzetgyűlésben 1928. január 25-én

 

Keresés a tudástárban

selye