A Felvidék csehszlovák katonai megszállása

Az ausztriai Sankt Pöltenből Kroměřížen át november 1-jén Hodonínba érkezett 25. lővészezred cseh tisztjei és katonái Augustín Ripka főhadnagy és V. Stuchlík kapitány vezetésével november 2-án Holics város szlovák vezetőinek hívására átlépték a morva-magyar határt. A cseh és szlovák önkéntesekből folyamatosan erősödő alakulat elfoglalta az eggbeli olajkutakat és bevonult Malacka városba. Ezt követően elfoglalták Zohort, Dévényújfalut, illetve Szakolcát és november 7-én Nagyszombatot. Ez volt az első cseh-szlovák katonai akció a történeti Magyarország területén.

A csehszlovák hadsereg, amely 1918. decemberérben kiegészült a Piccione olasz tábornok vezette olaszországi csehszlovák légiók alakulatiaval, a Nagyszobmatnál, illetve a Vág völgyében rövid ideig sikeres magyar ellentámások felszámolása után 1918. december 5-10 között elfoglalta Trencsént és Nyitrát, velük együtt a két megye nagyobbik részét, majd pedig december 7-én Turócszentmártont, 14-én Körmöcbányát, 15-16-án a Zsolna-Poprád-Igló vasútvonalat, 18-án Késmárkot és Podolint.
Miután a magyar kormány igyekezett tartani magát a Barta-Hodža demarkációs vonalhoz, a Vág és Garam völgyében szlovák etnikai területen előrenyomuló csehszlovák alakulatok december 21-én harc nélkül elfoglalták Besztercebányát és Zólyomot. Jóllehet Sároseperjes és Kassa védelmét kb. 1800 gyalogosból, 8 géppuskából és egy ütegből álló magyar alakulat biztosította, a két megye magyar hadvezetése a visszavonulás mellett döntött, s így a csehszlovák alakulatok Eperjest december 28-án, Kassát pedig december 29-én ugyancsak harc nélkül foglalták el.
1918. november 25-én Jozef Štik tábornok helyett František Schöbl tábornok vette át az Uherské Hradiště-i főparancsnokság irányítását. A szlovákiai hadműveletet irányító főparancsnokság felügyelete mellett szlovák önkéntesekből megszerveződött a Szlovák Szabadság Gárda. Ezzel együtt december elején a szlovákiai hadművet keretében bevethető csehszlovák katonaság összetétele a következő volt. 6 788 sorkatona, 317 tiszt, 41 lovas, 158 utász,. 75 gépfegyver, 4 ágyú, 1 páncélvonat. Ez a keretlétszám azonban hamarosan kiegészült az Olaszországból hazaérkező csehszlovák légiók alakulataival. Az ő számukra volt fenntartva Pozsony elfoglalása.
A déli vonalon, jórészt szintén a vasútvonalak mentén bontakozott ki a csehszlovák katonai akció. A tervezett magyar ellenállás sorra meghiúsult. Így például az érsekújvári magyar alakulat december elején még képes volt átmenetileg megakadályozni Galgóc, Nyitra csehszlovák elfoglalását. December 9-én azonban már Szeredbe és Galántára is bevonultak a csehszlovák alakulatok. A december 9-i csehszlovák hadműveleti utasítás pontos menetrendet állapított meg a szlovákiai akció befejezésére. A szlovákiai hadművelet irányítását a kroměříži főhadiszálláson berendezkedő olaszországi légiók parancsnoka Piccione tábornok vette át. A Dévénytől Pincig terjedő határszakaszon a légió 7. hadosztálya, a keleti szakaszon Pinctől az Uzsoki szorosikg a légió 6. hadosztályának kellett elfoglalni a Pichon-Vix féle demarkációs vonalat. A déli hadművelet Pozsony december 30-i bekerítésével kezdődött. Szilveszter napján a légió 33. ezrede elfoglalta Dévényújfalut, Lamacsot, a Zergehegyet, újév napján a pozsonyi pályaudvart, január 2-án pedig harcok nélkül megszállta a város fontosabb középületeit. Pozsonyból kiindulva a légió egységei január 9-én elfoglalták Érsekújvárt, Párkányt és január 10-én Komáromot. Jellemző a magyar katonai ellenállás gyengeségére, hogy az önkéntesekből és katonákból megszervezett érsekújvári védelem a páncélvonat közeledtének hírére szinten nyomtalanul megszűnt. Érdemi ellenállásba csak a légió 39. ezrede ütközött Rapp községnél, illetve a demarkációs vonalat átlépő csehszlovák alakulatok Balassagyarmat városában, ahol a helyi vasutasoknak és diákoknak sikerült kikergetniük a várost elfoglaló csehszlovák alakulatot.
A légió 32. ezrede január 8-án Vernár, Telgárt, Murány, Tiszolc vonalon keresztül érte el Rimaszombatot, az ezred másik része pedig Szepsit és Hernádcsányt községeket. A demarkációs vonal keleti részét január 18-áig foglalták el a csehszlovák alakulatok. Ungvárt január 13-án foglalták el.
Szlovákia területének előbb a Bartha-Hodža, majd pedig a Pichon-Vix demarkációs vonalak szerint történő csehszlovák katonai elfoglalása a magyar kormányt nehéz helyzetben találta. A november 16-án kihirdetett Magyar Népköztársaság ellen a román, a délszláv és a csehszlovák hadsereg az antant hadvezetés, a francia diplomácia hathatós támogatásával egyidejűleg katonai hadműveleteket indított. A szerveződő magyar hadseregnek semmi esélye sem lett volna a három fronton egyszerre támadó három ellenféllel szemben hathatós védelmet biztosítani.

 

Keresés a tudástárban

selye